четвртак
септембар, 28

Dolina reke Tare proglašena je parkom prirode

Vladata na entitetot na Bosna i Hercegovina, Republika Srpska donese Odluka so koja podračjeto na dolinata klisura-kanjon na rekata Tara se proglasuva zaštiteno za zaštiten predel, kategorija V – priroden park, pod imeto Park na prirodata „Tara“ na sednicata održana vo četvrtok.

„Parkot na prirodata Tara ja pokriva teritorijata na opština Foča, so vkupna površina od 14.453,38 hektari. Glavnite vrednosti na prirodniot park Tara se klisurata-kanjonskata dolina na rekata Tara so brojni brzaci, vodopadi i buka. drvja, šareni predeli, raznovidni ekosistemi i živeališta i reliktni i endemični rastitelni zaednici“, soopšti Vladata na RS.

Vo soopštenieto se dodava deka na celata površina na parkot na prirodata „Tara“ se vospostaveni režimi na zaštita od II i III stepen, a upravuvanjeto e dovereno na Javnoto šumsko pretprijatie „Šume RS“, Šumsko stopanstvo „Magliḱ“ vo Foča.

„So proglasuvanjeto na priroden park „Tara“, površinata pod zaštita se zgolemuva na 67.986,96 hektari, što pretstavuva 2,75 otsto od teritorijata na Republika Srpska, a vkupniot broj na zaštiteni podračja sega e 32“, naveduva Vladata na RS. .

Vladata na RS ja prifati Informacijata za Nacrt-strategijata za zaštita na pravnite interesi na Bosna i Hercegovina za otstranuvanje na radioaktiven otpad i potrošeno nuklearno gorivo na lokacijata Trgovska Gora vo Republika Hrvatska.

Vladata go poddrža Pravniot tim za sledenje na sostojbite i aktivnostite povrzani so problemot so deponiranje na radioaktiven otpad i potrošeno nuklearno gorivo na lokacijata Trgovska Gora vo odbrana na interesite i zaštitata na životnata sredina i zdravjeto na naselenieto na RS i BiH. , što može da bide zagrozeno so sproveduvanjeto na proektot za deponiranje na radioaktiven otpad na lokacijata Trgovska Gora.

Vladata go zadolži Ministerstvoto za prostorno planiranje, gradežništvo i ekologija kontinuirano da gi sledi aktivnostite i da gi koordinira aktivnostite na drugite nadležni institucii so cel da se obezbedat podatoci za realizacija na aktivnostite od Strategijata.

Kancelarijata na javniot obvinitel na RS e zadolžena za kontinuirano sledenje na rabotata na Pravniot tim, davajḱi nasoki i monitoring aktivnosti od Strategijata, so cel zastapuvanje na pravnite interesi na Republika Srpska.

„Nacrt-strategijata za zaštita na pravnite interesi na Bosna i Hercegovina povrzana so prašanjeto za deponiranje na radioaktiven otpad i iskoristeno nuklearno gorivo na lokacijata Trgovska Gora e podgotvena so zaednička rabota na členovite na pravniot i ekspertskiot tim za sledenje na sostojbata. i aktivnosti povrzani so prašanjeto za otstranuvanje na radioaktiven otpad i potrošeno nuklearno gorivo na lokacijata Trgovska gora i instituciite na site nivoa na vlast vo Bosna i Hercegovina“, naveduvaat od Vladata na RS.

News1.rs / TRT

Foto: Unplash Paddy Pohlod

pronađite nas na

NAJNOVIE VESTI

povezani članci

Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od 2. do 9....

Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počeće u ponedeljak, 2. oktobra, i trajaće do 9. oktobra. Probe će...

(VIDEO) Važna uloga medija u zaustavljanju štetne prakse paljenja...

Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije uputilo je danas apel medijima da u svom programu nađu...

Ministarstvo unutrašnjih poslova u akciji pomoći Šidu nakon nevremena

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić zajedno sa predsednikom opštine Šid...

Festival srpskih vina u Lazerevcu

Sekretarijat za privredu najavio je Petnaesti festival srpskih vina, koji će se održati 29. septembra, s početkom...

Privremena obustava teretnog prometa na ulazu iz Hrvatske u...

Sjeverozapadne krajeve Srbije, napose Srijem, u subotu navečer pogodilo je snažno nevrijeme i MUP je u nedjelju priopćio...

 Eskalacija nasilja na Kosovu – jedan policajac ubijen, drugi...

Jedan policajac je ubijen, a drugi je ranjen u napadu na jedinicu kosovske policije noćas na ulazu...
FB