Foto: News1.rs

U Srbiji je za dve godine zatvoreno 10 turističkih agencija

Direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija (IUTA) Aleksandar Seničić kaže za Euronevs Srbija da je od početka epidemije korona virusa u Srbiji prestalo da postoji 10 agencija i napominje da su putnici kojima je odbijena naknada štete, iako su Agencije su imale polise, trebalo bi da se obrate Narodnoj banci Srbije, da provere da li su osiguravajuća društva u ovim slučajevima ispoštovala sve procedure.

„Viša sila na koju se pozivaju osiguravajuća društva je diskutabilna. Ne vidim da postoji dobra volja da se obeštete ti ljudi. „Kompas“ je prvo imao polisu „Milenijum osiguranja“, a od januara 2020. godine je bio sa „Triglavom“ „Postavlja se pitanje zašto bi agencije uopšte trebalo da se osiguravaju ako putnici neće moći da dobiju obeštećenje. Covid se može tretirati kao viša sila, ali ljudi na kraju nisu koristili zamenske vaučere, jer agencija otišao u stečaj“, ističe Seničić.

Osiguranje: Polisa ne pokriva „višu silu“. U „Milenijum osiguranju” su za Euronjuz Srbija rekli da je turistička agencija „Kompas” kod njih osigurana do kraja 2019. godine i da je prema njihovoj evidenciji podneto 269 zahteva za naknadu štete po osnovu osiguranja putne garancije u slučaju nelikvidnosti. U drugoj osiguravajućoj kući, Triglav osiguranju, kažu da su putnici do sada podneli 435 zahteva za odštetu.

„Deo zahteva je već odbijen zbog toga što ugovori o putovanju nisu zaključeni tokom 2019. godine već kasnije i „Milenijum osiguranje“ ne može da odlučuje o njima. Na osnovu dokazne dokumentacije u ostalim zahtevima, nije moguće utvrditi. osnovica za plaćanje obeštećenja putnicima, a na teret naše polise“, kažu u „Milenijum osiguranju“.

Svoj stav pravdaju podatkom da ugovorena putovanja nisu realizovana tokom 2020. godine, odnosno u periodu kada je na snazi Naredba o proglašenju epidemije zarazne bolesti Kovid 19 od 19.03.2020. Stečaj „Kompas Tourism & Travel“ otvoren je 29. novembra naredne godine, što znači da su prošle dve godine od isteka poslednje polise „Milenijum osiguranja“ i više od godinu dana nakon što putnici nisu završili putovanja.

„Shodno tome, stečaj nije, niti može biti razlog zašto putnici nisu završili svoje putovanje ugovoreno po ugovoru. Takođe je važno naglasiti da je u skladu sa propisima, a na osnovu Odluke o donošenju tzv. uslovi osiguranja od odgovornosti turističkih agencija u slučaju nelikvidnosti i odgovornosti za U slučaju štete pričinjene putniku, nijedan osiguravač nije u obavezi da isplati odštetu ako je ona posledica više sile, kao što je vanredno stanje. proglašene na početku pandemije, ili nepredviđenih događaja na koje ugovorne strane nemaju uticaja“, navode iz osiguravajućeg društva.

Napominju i da je, prema Zakonu o obligacionim odnosima, viša sila spoljni događaj, odnosno dejstvo spoljašnjeg događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Takođe smatraju da pandemija Covid-19, kao i restriktivne mere nadležnih organa, neosporno imaju sve karakteristike više sile.

Na pitanje zašto se putnici ne poštuju pravo na povraćaj novca, jer su putovanja odložena zbog epidemije, što se tretira kao viša sila, kada je razlog zašto putovanja na kraju nisu realizovana taj što je agencija bankrotirala, Ivana Vulić Živković, direktor Službe marketinga i komunikacija „Triglav osiguranja” kažu da je potrebno prvo utvrditi pravni osnov, kako bi se utvrdilo pravo na isplatu naknade iz osiguranja i dodaje da se još čeka dokumentacija. tražili su od stečajnog upravnika i nadležnih institucija.

„Tražili smo da nam se dostavi neophodna poslovna dokumentacija osiguranika, radi utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja, odnosno tačnog činjeničnog stanja kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni uslovi za ispunjenje obaveze osiguravača predviđeni Uslovima putovanja. garancija osiguranja, koja su sastavni deo polise osiguranja i kao takva su ispunjena dostupnim svim putnicima.Po prijemu tražene dokumentacije, „Triglav osigranje“ će je bez odlaganja razmotriti i u najkraćem, objektivno mogućem roku odlučiti o osnovanosti pristiglih zahteva“, kaže Vulić Živković.

News1.rs / euronews

Foto: News1.rs