Impresum

Glavni i odgovorni urednik One Media Group Tatjana Malenkova Karadžova

Portal News1.rs uređuje uredništvo

Portal news1.rs koristi vesti novinskih agencija i proizvodi sopstvene vesti.

Direktor One Media Group Ljupčo Tanevski

News1.rs je deo One Media Group (www.onemedia.mk)

FB