Komisije za sufinansiranje medijskih sadržaja formirane po zakonu i proceduri

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je prilikom formiranja komisija za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja striktno poštovalo zakon i procedure, kao i dosadašnje prakse zastupljenosti svih medijskih udruženja.

Ministarstvo je, povodom saopštenja UNS-a, Koalicije za slobodu medija i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, istaklo da je na osnovu prispelih predloga novinarskih udruženja za članove komisije, koji su taj predlog dostavili u propisanom roku, formiralo komisije poštujući i Zakon o javnom informisanju i medijima i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

U svim objavljenim konkursima upućen je poziv za učešće u radu stručne komisije u kome je jasno navedeno da se pozivaju samo novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, a uz predlog za člana komisije novinarska i medijska udruženja prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Takođe, upućen je poziv medijskim stručnjacima, zainteresovanim za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji, s tim da predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o sprečavanju korupcije.

Konkurs je raspisan 21. februara 2022. godine, a rok za dostavljanje predloga za članove komisija je bio 30 dana, pri čemu prijave koje su stigle nakon isteka tog roka nisu uzete u razmatranje.

Ministarstvo kulture i informisanja je potpuno otvoreno i transparentno u svom radu i nema nikakvog interesa da sakriva bilo čije biografije, niti ima nameru da to čini.

Ministarstvo je potpuno posvećeno unapređenju čitavog procesa projektnog sufinansiranja u javnom interesu kako medija tako i građana kojima su namenjeni medijski sadržaji i otvoreno da se čitav proces u narednom periodu dodatno poboljša.

izvor> Vlada

foto> Vlada