Saradnjom državnog i privatnog sektora do efikasnije zaštite potrošača

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije Tomislav Momirović ukazao je danas, učestvujući na Lidl panel-diskusiji „Prava potrošača – dokle smo stigli i čemu stremimo“, na to da je uključivanje trgovaca u vansudsko rešavanje potrošačkih sporova dalo velike rezulatate.

Momirović je u uvodnom obraćanju ukazao na to da je resorno ministarstvo, izradom Zakona o zaštiti potrošača, zajedno sa predstavnicima privrede, koji su u tome učestvovali, pokazalo svoju posvećenost uspostavljanju modernog i efikasnog sistema zaštite potrošača.

Podatak da je 2021. godine, kada nije postojala obaveza trgovca da učestvuje u vansudskom rešavanju spora, bilo sedam postupaka u odnosu na 779 predloga za vođenje postupka od jula 2022. godine, kada je aktivirana IT platforma za vansudsko rešavanje potrošačkog spora, dovoljno govori o potrebi uvođenja jednog ovakvog sistema, objasnio je on.

Ministarstvo je na ovaj način pomoglo dijalog dveju strana, a samim tim omogućilo i veće poverenje potrošača u privatni i javni sektor, što pokazuju i podaci – rešeno je 495 predmeta, pri čemu je 181 predmet rešen tako što je zaključen sporazum između trgovca i potrošača.

Momirović je napomenuo da je odlukom Vlade od 23. februara ove godine obrazovan i Nacionalni savet za zaštitu potrošača, u čijem su sastavu i predstavnici Privredne komore Srbije i drugih relevantnih institucija, što nam daje izuzetnu snagu da uključimo privatni sektor i popravimo komunikaciju privrede i potrošača.

Ministarstvu u narednom periodu predstoje značajne aktivnosti na daljoj izgradnji efikasnog i umreženog sistema zaštite potrošača, a među prioritetima se izdvajaju potreba za većim angažovanjem lokalne samouprave u sistemu zaštite i uvođenje teme zaštite potrošača u nastavni plan i program školstva, naveo je on.

Momirović je na kraju izlaganja iskazao zahvalnost kompaniji „Lidl” na prepoznavanju uloge privrede u obezbeđivanju visokog nivoa zaštite potrošača u Srbiji.

izvor> Vlada

foto> Vlada