Usvojena mera podrške preduzećima pogođenim ukrajinskom krizom

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak o Aneksu 2 Osnovnog ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao pomoć domaćim preduzećima čije je poslovanje usmereno na tržišta Rusije, Ukrajine i Belorusije.

Reč je o podršci za približno 1.400 preduzeća, koja će imati mogućnost da koriste drugu garantnu šemu za refinansiranje obaveza iz prve garantne šeme. Bankama je omogućeno zaključenje aneksa ugovora kojim će korisnici kredita moći da refinansiraju obaveze iz prve garantne šeme, u cilju poboljšanja otplatnih kapaciteta tih subjekata.

Država je do sada ukupno izdvojila oko 8,8 milijardi evra za pomoć privredi i građanima, a jedna od mera je bila donošenje Uredbe o utvrđivanju garantne šeme. Bankama je omogućeno da plasiraju iznos do dve milijarde evra kroz realizaciju kredita, a s obzirom na to da nisu sva sredstva iskorišćena, rok za zaključivanje ugovora o kreditu je produžen.

Država je prepoznala potrebu za odobravanjem dodatnih 500 miliona evra pomoći, u cilju održavanja likvidnosti i time je ukupan iznos sredstava plasiranih putem prve garantne šeme dostigao iznos od 2,5 milijardi evra. Istovremeno, rok za puštanje kredita u tečaj je produžen do 31. jula 2022. godine.

Na sednici je usvojena i Uredba o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa.

Cilj Uredbe je otklanjanje posledica skoka cene prirodnog gasa kao način ublažavanja posledica energetske krize, a u cilju zaštite privrede i građana koji su upućeni na korišćenje ovog energenta.

Kako bi se obezbedilo normalno snabdevanje svih potrošača prirodnim gasom, neophodno je da se obezbedi pravo na nadoknadu razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza i cene prirodnog gasa iz uvoza koja se koristila za obračun cene za dalju prodaju snabdevačima, javnim snabdevačima i krajnjim kupcima za novembar 2021. godine.

Takođe, neophodno je da se obezbedi i pravo na nadoknadu razlike u trenutnoj ceni prirodnog gasa proizvedenog u Republici Srbiji, u odnosu na isti mesec 2021. godine.

Na sednici je usvojena je Uredba o obveznicama sistema energetskog menadžmenta – SEM, čime je proširen obuhvat Obveznika sistema energetskog menadžmenta. Ovom uredbom se bliže utvrđuju kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuju Obveznici SEM-a i to jedinice lokalne samouprave i gradske opštine sa više od 20.000 stanovnika, drugi organi i organizacije Srbije, naročito uzimajući u obzir površinu i vrstu objekta koji koriste.

U sektoru proizvodnje granična vrednost potrošnje primarne energije koja definiše Obveznike sistema energetskog menadžmenta je sa 29,08 GWh spuštena na 25 GWh.U sektoru trgovine, granična vrednost potrošnje primarne energije je sa 16,63 GWh spuštena na 7GWh.

Godišnji ciljevi uštede energije za Obveznika sistema energetskog menadžmenta za tekuću kalendarsku godinu je ušteda na svakoj lokaciji jedan odsto primarne energije koja je utrošena na toj lokaciji u prethodnoj kalendarskoj godini po jedinici proizvoda ili ekvivalentnog proizvoda. U javnom sektoru se očekuju godišnje uštede energije od oko 6,9GWh, na osnovu čega se očekuje smanjenje troškova za energiju i energente u budžetu od približno 46,3 miliona dinara.

Od danas, odlukama članova Vlade, šest crkava je dobilo status spomenika kulture. To su crkva Svetog arhanđela Gavrila u Šopiću, crkva Pokrova presvete Bogorodice u Radljevu, crkva Arhangela Gavrila u Cvetanovcu, crkva Svetog apostola i jevanđeliste Marka u Varni, crkva Svetog arhangela Mihaila u Jabučju i crkva Sabora svetog arhangela Gavrila u Moravcima.

izvor> Vlada

foto>Vlada