Stabilizacija tržišta peleta

Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Zoran Lakićević izjavio je danas da se tržište peleta stabilizuje i da inspekcije na terenu kontrolišu sprovođenje uredbe o ograničenju visine cene tog energenta.

Lakićević je naveo da od donošenja pomenute uredbe građani plaćaju maksimalnu cenu peleta od 38.000 dinara, dodavši da inspekcije, nakon obilaska stovarišta i prodavnice na terenu, nisu utvrdile da postoje nestašice.

On je rekao da je „JP „Srbijašume“ do sada isporučilo dovoljno drveta proizvođačima, na nivou koji je viši od prošle godine, uz napomenu da činjenica da pojedini prodavci nemaju dovoljne količine peleta jeste posledica povećane potražnje.

Inspekcije su do sada izvršile kontrolu u 54 grada i opštine, i to kod 175 privrednih subjekata. Kod 131 je utvrđeno da poseduje svu potrebnu dokumentaciju, dok su kod 38 utvrđene nepravilnosti i podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, precizirao je on.

Državni sekretar je istakao da se očekuje da će početkom septembra doći do potpune stabilizacije na tržištu i da za sve građane bude dovoljno peleta, jer, prema procenama, približno 110.000 domaćinstava koristi pelet kao energent.

Lakićević je naveo da je Vojska Srbije od juče na terenu i pomaže JP „Srbijašume“ u krčenju i popravci šumskih puteva kako bi se povećale količine drveta.

izvor> mre.gov.rs

foto> mre.gov.rs