(VIDEO) Žedna koza na plaži „Bela Vraka” na Jonskom moru

Dobronameren posetitel na plažata „Bela Vraka “ kaj seloto Sivota vo Grcija na Jonskoto more, ja napoi kozata koja dojde do plažata so slatka voda od šiše koja ja turivaše vo negovata raka, a kozata pieše.

Vsušnost stanuva zbor za ostavena koza na ostrovot „Bela Vraka“ koja e so povreda na glavata i pregladneta. Inaku ostrovot izobiluva so bujna zelena vegetacija no nema slatka voda na nego, vo smila na reka od kade bi možela da ja ugasi žedta.

video> NEWS1.MK