Grad Beograd do sada isplatio 630.840 dinara porodici Gaćeša

Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović podsetila je da Grad Beograd i Republika Srbija godinama sprovode niz mera kojim se podstiče natalitet i pruža podrška roditeljstvu. Kako je precizirala, poseban akcenat je stavljen na socijalno ugrožene porodice i porodice sa više dece.

– Osim prava na novčana davanja i roditeljski dodatak, neretko se dešava da se pojedinačni slučajevi rešavaju na osnovu zahteva koji se upućuju Gradu Beogradu, s kojima nadležni ostvaruju i direktan kontakt. Kada je reč o porodici Gaćeša, činjenica je da je majka dece, Marija Gaćeša, roditeljski dodatak i novčana davanja od Grada ostvarila još u aprilu, odmah nakon porođaja, te da je isplata bila u maju. Grad Beograd je nakon kontakta s porodicom i u dogovoru s njom omogućio da ova porodica preko Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Palilula, sredstvima koja se preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu uplaćuju Gradskom centru iz budžeta Grada Beograda, u julu 2022. godine ostvari pravo na novčanu pomoć u iznosu od 51.700 dinara, koja je isplaćena 13. jula. Takođe, porodica je ostvarila pravo i na interventnu jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 459.140 dinara za kupovinu hrane, zadovoljenje osnovnih životnih potreba, nabavku pet metara drva za ogrev i poboljšanje uslova stanovanja sredstvima koja se putem Sekretarijata za socijalnu zaštitu uplaćuju Gradskom centru iz budžeta Grada Beograda, a koja im je isplaćena 27. jula ove godine – precizirala je Vesna Vidović.

Do današnjeg dana, istakla je Vesna Vidović, porodici Gaćeša je na ime gradskih prava uplaćeno 120.000 dinara, a preko Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu još 510.840 dinara.

– Ovoj porodici su od Grada Beograda do sada obezbeđena ukupna novčana sredstva u iznosu od 630.840 dinara. Ovim su aktuelno iscrpljene zakonske mogućnosti iz oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom, jer postoje propisana ograničenja. Podsećamo da je velik broj porodica kojima je potrebna pomoć, zbog čega ne bi bilo u redu da se posredstvom medija vrši pritisak na Grad Beograd koji je iscrpeo zakonske mogućnosti za pomoć ovoj porodici. Ipak, imamo razumevanja da je porodici neophodna i dodatna pomoć te će Grad nastojati da, koliko god je u njegovoj nadležnosti, podstakne filantrope i donatore da razmotre mogućnosti za pomoć porodici Gaćeša – navela je Vidovićeva.

Zamenica gradonačelnika je na kraju podsetila i da se rate za roditeljski dodatak uplaćuju redovno, na mesečnom nivou, po rešenjima za roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete. Mesečno, po osnovu gradskih i republičkih prava, porodica Gaćeša ostvaruje iznos od 64.311,72 dinara.

izvor> beograd.rs

foto> beograd.rs