Ako žena promeni pol, ide u penziju kad i drugi muškarci

Viši sud Austrije doneo je kontroverznu odluku koja se tiče transrodnih osoba i njihovih prava i obaveza.

Naime, ukoliko žena promeni pol i postane muškarac, menja joj se i starosna granica za odlazak u penziju.

Jedna stanovnica Austrije je sa 57 godina promenila svoj pol u muški, i sada će, prema odluci Višeg suda Austrije, moći u penziju tek sa 65 godina. Sud je naveo da za odlazak u penziju važi pol unet u Centralni registar građana, prenose austrijski mediji, pise 021.

Žena je promenila pol 2017. godine, operativnim zahvatom. Pre toga, u Centralnom registru je vođena kao žena, bila je udata i majka dvoje dece.

Posle promene pola ona se u Centralnom registru vodi kao muškarac. Ipak, pre dve godine je, kada je napunila 60, zatražila starosnu penziju.

Međutim, penziono osiguranje je odbilo taj zahtev, navodeći da za tu osobu važi starosna granica predviđena za muškarce.

Na tu odluku je podneta žalba sudu, uz navode da, i pored operacije promene pola, ima primarne ženske polne organe i tipično „žensku poslovnu biografiju“.

Sud u Gracu je, u prvoj instanci, odbio žalbu, što je sada učinio i Viši sud Austrije.

Sudovi su istakli da starosna granica zavisi od pola, i da je za to važan upis u Centralni registar građana.

Podnosiocu žalbe je rečeno da je sam promenio pol u Centralnom registru, pošto je želeo da bude tretiran kao muškarac.

Viši sud je objasnio da ni činjenica da nisu operativno uklonjene ženske genitalije ne odlučuje kako se osoba tretira, već kako je upisana u Centralni registar, a tu se vodi kao muškarac.

Izvor: 021

foto> /unsplash.com