Foto: Helenic World

Zastava Grčke se „vratila” u Aja Sofiju

Turista iz Grčke izvadio je zastavu Grčke i fotografisao se u Aja Sofiji u Istanbulu.


Fotografiju je objavio „Hellenski svet“, ne dajući više informacija.

Grk je napisao na postu:


,, Konstantinopolj, Sveta Sofija je bila, je i biće grčka.,,

Crkvu Božanske mudrosti u Carigradu (današnji Istanbul) sagradio je Justinijan I i posvetio je Svetoj Sofiji.

U 1453 godine, nakon zauzimanja grada, osmanski sultan Mehmet crkvu je pretvorio u džamiju, ali je zadržala naziv Sveta Sofija (na turskom Aja Sofija).

News1.rs

Foto: Helenic World