Počela kampanja „Čuvaj sebe – koristi zaštitnu opremu“

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je u cilju podizanja svesti o važnosti korišćenja lične zaštitne opreme tokom izvođenja građevinskih radova, radova kod kuće, kao i tokom sportskih i rekreativnih aktivnosti, u okviru projekta „EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima“, pokrenuta kampanja „Čuvaj sebe – koristi zaštitnu opremu“.

U saopštenju se navodi da kampanja, koja će trajati tokom jula, obuhvata TV kampanju, brendirane autobuse gradskog prevoza u Beogradu i bilborde u nekoliko gradova u Srbiji.

Kroz projekat „EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima“ Evropska unija podržava Ministarstvo privrede i druga resorna ministarstva u usklađivanju zakonodavstava Srbije i EU u oblasti slobodnog kretanja robe.

Ta oblast, uz slobodu kretanja ljudi, usluga i kapitala, predstavlja jednu od osnovnih sloboda na kojima se zasniva EU, jer jedinstveno i zajedničko tržište predstavlja srž evropskih integracija.

Kampanja „Čuvaj sebe – koristi zaštitnu opremu“ druga je od nekoliko medijskih promocija koje će biti sprovedene tokom trajanja projekta koji je usmeren ka daljem unapređenju procesa usklađivanja i primene propisa neophodnih za integraciju privrede Srbije u jedinstveno evropsko tržište.

Lična zaštitna oprema (LZO) koristi se pri građevinskim radovima, a ovoj grupi pripadaju šlemovi, zaštitne naočare i rukavice. Prema važećem Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, zaposleni su dužni da koriste sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu.

Osim toga, ovu opremu potrebno je koristiti i tokom sličnih radova kod kuće, da bi se izbeglo povređivanje. Lična zaštitna oprema su i naočare za sunce, kao i oprema za sportske aktivnosti – štitnici za laktove, kolena, zglobove i šake, kacige i pojasevi za planinarenje.

Korišćenjem LZO tokom sportskih i rekreativnih aktivnosti, mogućnosti za povrede svedene su na minimum. Važno je da sva oprema bude usaglašena sa ergonomskim zahtevima i da bude efikasna i neškodljiva. To se potvrđuje znakom 3A, srpskim znakom usaglašenosti koji je paralela CE znaku u EU.

Usklađivanjem nacionalnih propisa za proizvode sa zakonodavstvom EU obezbeđuje se jednak tretman proizvoda, povećanje konkurentnosti, niže cene i veći izbor za potrošače. Time se osigurava i jednak nivo zaštite javnog zdravlja, potrošača i životne sredine na unutrašnjem evropskom tržištu.

Šef Sektora za upravljanje projektima Delegacije EU u Srbiji Martin Klauke naveo je da je bezbednost građana na prvom mestu i da svi proizvodi plasirani na tržište moraju poštovati visoke standarde sa stanovišta njihove bezbednosti za upotrebu i uticaja na zdravlje građana i životnu sredinu, dodavši da svi akteri, institucije, građani i kompanije imaju važnu ulogu i odgovornost u ovom procesu.

Evropska unija pruža kontinuiranu podršku Srbiji u otklanjanju tehničkih barijera za trgovinu i slobodno kretanje roba. Proces usaglašavanja sa propisima i standardima EU ostvaren je, između ostalog i kroz tehničku podršku institucijama kroz nekoliko projekata čija vrednost je veća od 10 miliona evra.

izvor> MUP

foto> MUP