Potvrđena presuda napadačima na novinara Daška Milinovića

Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara saopštila je danas da smatra da je ohrabrujuća odluka Višeg suda u Novom Sadu koji je potvrdio presudu Osnovnog suda u Novom Sadu, kojom su napadačima i naručiocu napada na novinara Daška Milinovića izrečene zatvorske kazne.

Radna grupa ističe da odluka Višeg suda u Novom Sadu predstavlja primer dobre prakse u slučajevima napada i krivično-pravne zaštite novinara.

Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada, bio je napadnut 16. aprila 2021. godine kada je odlazio na posao. Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara je tada održala hitan sastanak na kojem su njeni članovi upoznati sa detaljima slučaja napada na Milinovića.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije i tužilaštva, dva okrivljena su uhapšena u izuzetno kratkom roku, dok se treći okrivljeni kasnije predao.

Osnovni sud u Novom Sadu je 8. decembra 2021. godine doneo osuđujuću presudu kojom je okrivljene oglasio krivim za izvršenje krivičnog dela laka telesna povreda. Jednom od napadača na Milinovića izrečena je kazna zatvora u trajanju od 10 meseci, koja će se izvršiti u prostorijama u kojima živi, drugom napadaču kazna zatvora u trajanju od jedne godine i dva meseca zatvora, dok je licu koje je podstakao napad izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i četiri meseca zatvora.

Nakon izjavljene žalbe na prvostepenu presudu u februaru ove godine, odlukom Višeg suda presuda je potvrđena.

Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara ponovo ističe da se moraju temeljno i pažljivo pratiti svi slučajevi napada i ugrožavanja lične bezbednosti novinara i poziva sve nadležne organe da u takvim slučajevima reaguju bez odlaganja i sa posebnom pažnjom.

Radna grupa će i nadalje insistirati da u slučajevima napada na novinare i ugrožavanja njihove bezbednosti, reakcija državnih i pravosudnih organa bude brza i efikasna, a da počinioci budu adekvatno kažnjeni u skladu sa zakonskim rešenjima koji omogućuju viši stepen zaštite za lica koja se bave javnim informisanjem.

Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara očekuje da osuđena lica u ovom slučaju budu u najkraćem roku i poslata na izdržavanje dosuđene sankcije.

izvor> Vlada

foto> unsplash.com