Usaglašene aktivnosti u vezi sa dodelom studentskih stipendija

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije i Fond za mlade talente, koji je u okviru Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, usaglasili su aktivnosti na realizaciji konkursa za stipendiranje studenata koji pohađaju fakultete čiji je osnivač Republika Srbija.

Usaglašavanjem kalendara aktivnosti sistem za dodelu stipendija značajno je unapređen i učinjen izvesnim za studente.

Prijavljivanje na konkurse Ministarstva prosvete za dodelu tri vrste stipendija za studente traje od 2. do 31. oktobra.

Prijave na konkurs za stipendiranje najboljih studenata, poznatije kao stipendija „Dositeja”, koju dodeljuje Fond za mlade talente, biće od 1. novembra do 15. decembra.

Konačne liste stipendista biće objavljene najkasnije do kraja januara, nakon čega će početi isplate.

Srbija posredstvom više institucija podržava najuspešnije studente i nastoji da ta podrška bude za što veći broj njih. Student ima pravo da se prijavi na više konkursa, ali, u skladu sa zakonom, može da prima samo jednu stipendiju koja se finansira iz budžeta Srbije.

U slučaju da student dobije više različitih stipendija, koje se finansiraju iz budžeta države, mora da se odluči za jednu i ima obavezu da o tome obavesti instituciju od čije stipendije odustaje.

Ministarstvo prosvete i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija će, takođe, upoređivati liste stipendista kako bi se izbegla dupliranja stipendija, što je u skladu sa pozitivnim propisima i preporukama Državne revizorske institucije.

izvor>Vlada

foto>Vlada