Vesić: Imovina Beograda vredna 7,2 milijarde evra i veća je za 2,7 milijardi evra u odnosu na 2013. godinu

Gradsko veće grada Beograda kojim je predsedavao zamenik gradonačelnika usvojilo je Odluku o završnom računu grada Beograda za 2021. godina koja je upućena Skupštini grada Beograda na razmatranje i usvajanje.

– Ukupna aktiva grada Beograda na dan 31.12.2021. godine iznosila je 1.077.634.289.000 dinara, odnosno 9,2 milijardi evra, od čega nefinansijska imovina grada (osnovna sredstva, zemljište  i drugo ) iznosi 846.070.332.000 dinara 7,2 milijarde evra. Poređenja radi, ukupna aktiva grada Beograda na dan 31.12.2013. godine iznosila je 554.287.169.000 dinara odnosno 4,8 milijarde evra, od čega je nefinansijska imovina iznosila 513.513.756.000 dinara ili 4,5 milijarde evra – rekao je Goran Vesić na sednici Gradskog veća. 

Poredeći iznose ukupne aktive na poslednji dan u godini 2013. i 2021. godine jasno je da je ona nominalno uvećana za 523.347.120.000 dinara, odnosno 94,42 odsto, naveo je Vesić. Istovremeno, dodao je, nefinansijska imovina u istom uporednom periodu, beleži nominalni porast od 332.556.576.000 dinara, odnosno 64,76 odsto. 

– Na konsolidovanom računu trezora grada Beograda za 2021. godinu ostvaren je priliv sredstava u iznosu od 133.515.762.251 dinara, ili 97,3% od plana. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine iznose 124.511.450.104 dinara ili  90,8% od plana. Razlika ukupnih prihoda, primanja i prenetih sredstava i ukupnih rashoda i izdataka na dan 31.12.2021. godine iznosi 9.004.312.147 dinara – rekao je Vesić.

Kako je rekao, prema Izveštaju o kapitalnim izdacima i primanjima, u toku 2021. godine izvršeni su izdaci za nefinansijsku imovinu (osnovna sredstva, zemljište i dr.) u visini od 20.234.381.000 dinara (172,1 milion evra). Na ime otplate glavnice i kamata domaćim i stranim kreditorima u 2021. godini potrošeno je 4.650.843.336 dinara ( 39,6 miliona evra).

Vesić je poručio da su ovi podaci jasna potvrda „domaćinskog rada uprave Grada Beograda od 2014. godine do danas” i pokazuje razliku u odnosu na upravu grada koja je vodila Beograd do 2013. godine posebno od 2008. godine”. 

– Povećati imovinu grada za osam godina za 2,7 milijardi evra dokaz je odgovornog i domaćinskog poslovanja – poručio je Vesić i rekao da je dug Beograda poslednjeg dana prošle godine iznosio 281 milion evra, dok je budžet skoro pet puta veći, odnosno 1,36 milijardi dinara.

izvor> beograd.rs

foto> NEWS1